วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

การเสียบเข้ากับแหล่งไฟฟ้า

1. ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอะแดปเตอร์
2. ต่อปลั้กของอะแดปเตอร์เข้ากับเครื่อง
3. เสียบสายไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า บริเวณรอบปุ่มแหล่งจ่าย ON/OFF จะสว่างเป็นสีส้ม
4. กดปุ่มแหล่งจ่ายไฟ ON/OFF ค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเริ่มทำงาน
5. หลอดไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่องจะสว่าง และออกซิเจนความเข้มข้นสูงจะเริ่มพ่นออกจากช่องทางออก
6. เครื่องจะทำงานอย่างต่อเนื่อง 60 นาที จากนั้นเครื่่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

-ในระหว่างเครื่องทำงาน เมื่อกดปุ่มแหล่งจ่าย ON/OFF เครื่องก็จะหยุดการทำงาน

-ในกรณีที่ต้องการใช้งานอีกครั้ง ให้กดปุ่มแหล่งจ่าย ON/OFF

วิธีใช้งานเครื่องสูดดมออกซิเจนแบบคล้องคอ

  1. ประกอบอุปกรณ์สูดออกซิเจนแบบคล้องคอตามรูป คล้องให้ปลายท่อเป่าอยู่ด้านขวาของคอ

(กรุณาใช้งานโดยให้ปลายท่อเป่าหันเข้าหาจมูก ระยะห่างไม่เกิน 5 ซม. จะให้ประสิทธิภาพมากที่สุด)

  1. ตำแหน่งปลายท่อเป่าสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระโดยการเลื่อนข้อต่อขึ้นลงให้เข้าใกล้ปลายจมูก และบิดท่อเป่าไปมา กรุณาตรวจสอบออกซิเจนว่าออกจากปลายท่อเป่าหรือไม่โดยโดยการหมุนที่ปลายท่อไปมา
เกี่ยวกับวิธีสูดดมออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานชุดสูดดมออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน ทุกๆวัน

ไม่กำหนดช่วงเวลาในการใช้งาน ตามเวลาที่สะดวกและต้องการ

วิธีการถอดเปลี่ยนตลับ