Compact Spray

 • ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วภายใน 15 วินาที
 • พกพาง่าย ใช้งานสะดวก ใช้ร่วมกับสายคล้องคอ หรือ กระเป๋า
 • ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัย
 • ประหยัด คุ้มค่า เพราะใช้เพียงน้ำเปล่า

ผลิตน้ำโอโซนความเข้มข้น

1 - 2 ppm

ขนาดเล็ก พกพาสะดวก

สูงเพียง 16 cm

ฉีดพ่นทำความสะอาด

ทั้งบนพื้นผิว และร่างกาย

Model

BES

ความเข้มข้น 2 ppm

Model

OEM

ขั้นต่ำ 5,000 ชิ้น

ความเข้มข้น 1 ppm

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามสถานที่
  หรือตามพื้นผิวสัมผัสต่างๆ
 • สามารถฆ่าเชื้อได้ภายใน 5 – 15 วินาที
 • ใช้บ้วนปากฆ่าเชื้อภายในช่องปาก
 • เป็นของขวัญของฝาก
  เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้น้ำประปาทั่วไป หรือน้ำแร่
 • ใช้เวลาผลิต 1 นาที
 • ใช้งานได้ถึง 12,000 ครั้ง

ข้อมูลเครื่อง

 • ผลิตโอโซนภายใน 1 นาที
 • ค่าความเข้มข้นของโอโซนได้ถึง 1 – 2 ppm
 • น้ำหนักตัวเครื่อง 110 กรัม
 • บรรจุน้ำได้ 30 มล.
 • บรรจุน้ำได้ตั้งแต่อุณหภูมิ
  5 – 35 องศาเซลเซียส
 • ขนาดตัวเครื่อง 3.8 x 16 ซ.ม.
 • กดผลิตโอโซนได้ถึง 12,000 ครั้ง