MEO-X MASK

  • ป้องกันไวรัสได้ 99.99%
  • ป้องกันการทะลุผ่านของสารคัดหลั่ง
  • ป้องกันรังสียูวี
  • ผลิตด้วยกระบวนการพิเศษโดยไม่ถักทอ

กรองอนุภาคฝุ่นละออง

0.1 Micron
ได้
99.83%

ป้องกันแบคทีเรีย

ที่อยู่ในอากาศ
ได้ 99.97%

ใช้สวมใส่เพื่อป้องกัน

ฝุ่นละออง และเชื้อโรค

ฝุ่นละออง และเชื้อโรค

ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

และ หายใจสะดวก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณประโยชน์สินค้า

  • สวมใส่สบายไม่อึดอัด
  • ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ อากาศหายใจเพียงพอ
  • เป็นของขวัญของฝาก
  • สามารถทำเป็นกระเช้า หรือ กล่องของขวัญ

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรค
  • เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง