Ozone Generator for industrial

 • ผลิตก๊าซโอโซนความเข้มข้นสูง ใช้ฆ่าเชื้อดับกลิ่น ในระดับอุตสาหกรรม
 • ผ่านการผลิตด้วยระบบ Electrolysis ปลอดภัย
  จากสารก่อมะเร็ง

ผลิตก๊าซโอโซนความเข้มข้น

ต่อเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสีย

สามารถต่อเข้ากับไลน์ผลิต

เพื่อฆ่าเชื้อในวัตถุดิบ และ ลดความเสี่ยง

ต่อเข้ากับระบบทำน้ำแข็ง

ระดับอุตสาหกรรม

ฆ่าเชื้อใน Cooling Tower

ใช้ในโรงงานอาหาร หรือเครื่องดื่ม

เพื่อฆ่าเชื้อในวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์

Model

OG - 3

ความเข้มข้น 3g./hr.

Model

OG - 6

ความเข้มข้น 6 g./hr.

Model

OG - 9

ความเข้มข้น 9 g./hr.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • ผลิตโอโซนแบบก๊าซสำหรับการใช้งาน
  ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถต่อเข้ากับไลน์ผลิตเพื่อล้าง
 • ต่อเข้ากับระบบทำน้ำแข็งระดับอุตสาหกรรม
 • ต่อเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสีย

ลักษณะการใช้งาน

 • ติดตั้งกับน้ำประปาร่วมกับระบบกรองน้ำดื่ม
  เช่น ระบบกรองหยาบโดยไส้กรองเปลี่ยนอายุ
  ตามข้อกำหนดของแต่ละยี่ห้อ

 • เปลี่ยนอะไหล่ iEOG และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
  ทุกๆ 30,000 ชม.
 • สามารถทนแรงดันน้ำได้ < 2-7 Kg/cm2
  Flow น้ำ 200 – 6,000 LPH

ข้อมูลเครื่อง

 • ตัวเครื่อง OG  1 เครื่อง
 • ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
 • ใบคู่มือและใบรับประกัน 1 ชุด