Ozone Generator

 • ช่วยฆ่าเชื้อในน้ำ ขจัดสารเคมีตกค้าง ขจัดกลิ่น
 • ทำงานด้วยระบบ Electrolysis ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง
 • ป้องกัน Biofilm ในท่อน้ำ
 • ผ่าน อ.ย. ไทยว่าไม่ใช่วัตถุอันตราย
 • ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน

ผลิตน้ำโอโซนความเข้มข้น

8 - 250 mg./hr.

ต่อเข้ากับเก้าอี้ทันตกรรม

หรืออ่างล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ

ติดตั้งกับเครื่องซักผ้า

เพื่อฆ่าเชื้อ ลดกลิ่นอับ

ประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ

เช่นระบบพ่นหมอก, ระบบประตูพ่นฆ่าเชื้อ

ใช้ในร้านอาหาร

เพื่อล้างวัตถุดิบ ให้สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค และสารเคมี

ต่อกับระบบท่อน้ำ

ฆ่าเชื้อในน้ำ กำจัดไบโอฟิล์ม

ในโรงพยาบาล หรือคลีนิก

ล้างอุปกรณ์ และร่างกาย
ลดการปนเปื้อนของเชื้อ

Model

OG - 250

ขนาด 250 mg./hr.
ต่อพ่วงเข้ากับระบบน้ำประปา
Cartridge ใช้ได้ถึง 1,000 ชม.
Flow น้ำสูงสุดถึง 2,300 LPH
เหมาะล้างวัตถุดิบ หรือพื้นผิววัสดุอุปกรณ์
ประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ
เช่น ระบบพ่นหมอก ประตูพ่นฆ่าเชื้อ

Model

OG - 160

ขนาด 160 mg./hr.
ต่อพ่วงเข้ากับระบบน้ำประปา
Cartridge ใช้ได้ถึง 1,000 ชม.
Flow น้ำสูงสุดถึง 2,300 LPH
เหมาะล้างวัตถุดิบ หรือพื้นผิววัสดุอุปกรณ์
ประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ
เช่น ติดใต้ซิงค์ล้างจานเพื่อใช้ล้างวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบ

Model

OG - 100

ขนาด 100 mg./hr.
ต่อพ่วงเข้ากับระบบน้ำประปา
Cartridge ใช้ได้ถึง 500 ชม.
Flow น้ำสูงสุดถึง 350 LPH
ติดตั้งกับอ่างล้างมือ หรือระบบเก้าอี้
ทันตกรรม

Model

OG - 50

ขนาด 50 mg./hr.
ต่อพ่วงเข้ากับระบบน้ำประปา
Cartridge ใช้ได้ถึง 500 ชม.
Flow น้ำสูงสุดถึง 350 LPH
ติดตั้งกับเครื่องซักผ้า ช่วยขยายเส้นใยผ้า
ฆ่าเชื้อ ป้องกันกลิ่นอับ

Model

OG - 8

ขนาด 8 mg./hr.
ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำร้อน – เย็น
Cartridge ใช้ได้ถึง 200 – 500 ชม.
Flow น้ำสูงสุดถึง 350 LPH
ใช้คู่กับเก้าอี้ทันตกรรม เพื่อฆ่าเชื้อในระบบท่อน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • ฆ่าเชื้อได้ ภายใน 5 – 15 วินาที
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิวสัมผัสที่ไม่ทำปฎิกิริยากับน้ำ
 • สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ฆ่าเชื้อวัตถุดิบร้านอาหาร ใช้ฆ่าเชื้อในไลน์ผลิต ใช้ฆ่าเชื้อภายในห้อง ใช้ฆ่าเชื้อในธุรกิจซักผ้า

ลักษณะการใช้งาน

 • Flow Sensor ทำงานอัตโนมัติ
  เมื่อการไหล > 60 LPH
 • ใช้ไฟ 220V ผ่าน Adapter DC 24V จึงปลอดภัย
 • สามารถทนแรงดันน้ำได้ถึง 7.0 Kg/cm2

ข้อมูลเครื่อง

 • ตัวเครื่อง OG  1 เครื่อง
 • สายไฟ 1 เส้น
 • อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
 • ใบคู่มือและใบรับประกัน 1 ชุด