Ozone Mist

 • ฆ่าเชื้อดับกลิ่นภายในห้อง
 • ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 150 ตรม.
 • ผลิตด้วยระบบ Electrolysis ที่ปลอดภัย
  ไม่มีสารก่อมะเร็ง หรือสารเคมี
 • มีผลทดสอบฆ่าเชื้อ Covid ได้มากกว่า 99%
  ภายใน 2 ชม. โดย Nara Medical University Japan
 • เคลื่อนย้ายง่าย น้ำหนักเบา

ผลิตน้ำโอโซนความเข้มข้น

0.1 ppm

ก๊าซโอโซนฆ่าเชื้อ

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 150 ตรม.

ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และ ในอากาศ

ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย

ต่อผู้อยู่อาศัย

Model

Ozone mist - 150

ครอบคลุมพื้นที่ 36 – 150 ตรม.

Model

Ozone mist - 100

ครอบคลุมพื้นที่ 36 – 100 ตรม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • สามารถฆ่าเชื้อภายในห้องและพื้นผิวสัมผัส
 • สามารถเพิ่มความชื้นภายในห้อง
  ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อได้เร็วขึ้น
 • ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 150 ตรม.

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้น้ำกลั่นในการผลิตก๊าซโอโซน
 • มี 2 โหมดในการปรับค่าความเข้มข้น
  0.05 และ 0.1 ppm
 • มีโหมดเพิ่มความชื้นในอากาศ
 • IEOG เปลี่ยนทุกๆ 3,000 ชั่วโมง

ข้อมูลเครื่อง

 • ผลิตก๊าซโอโซนได้ถึง 0.1 ppm
 • ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 36 – 150 ตรม.
 • น้ำหนัก 2.5 ก.ก.
 • ขนาดตัวเครื่อง 23 x 12.7 x 30 ซ.ม.
 • กำลังไฟ 32 W
 • ขนาดบรรจุแทงค์น้ำพ่นหมอก 1.2 ลิตร
 • ขนาดบรรจุแทงค์น้ำผลิตโอโซน 200 มล.